Deltagere: Per Lund, Lonnie Sieck, Erling Malmberg, Maria Zarecki, Linda Andersen & Jørgen Brusen

Referent: Jørgen Brusen

   

Dagsorden:

1 Orientering

2 Økonomi - herunder kontantbeholdning

3 Lotteri   

4 Generalforsamling (den udsatte)

5 Mesterskaber og pokal for sæson 19/20

6 Sæsonafslutning

7 Vandrepokalen ("fidus-keglen" årets medlem)

8 Skotsk Bowl

9 Venskabskampe

10 Hjemmesiden

11 Eventuelt  

 

1. ORIENTERING

Formanden oplyste, at klubben havde fornyet vores kontrakt med World Cup Hallen frem til 25. maj 2021. Vi råder således over banerne 3 - 12.

 

2. ØKONOMI

Kassereren fremlagde regnskabet. Desværre havde hun haft indbrud, med det til følge, at vores kontantbeholdning var blevet stjålet.

I den forbindelse havde hun en bøn til alle medlemmer om at betale via netbank.

Grundet Corona-krisen blev det bestemt, at der ikke betales kontingent i april og maj måned. Såfremt man har betalt i disse måneder, vil beløbet blive godskrevet i august og september. 

Vi har fået et nyt regnskabssystem pr. 14/7-20. Systemet kører sideløbende med det gamle året ud. I 2021 bliver det taget endeligt i brug.

 

3. LOTTERI

Lotteriet hver den første tirsdag i måneden, fortsætter som vanligt.

 

4. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen, (der blev udsat pga. Corona) afholdes tirsdag d. 8. september 2020 kl. 1515.

 

5. 6 og 7. MESTERSKABER, POKAL FOR SÆSON 2019/20 AFSLUTTES OG OPGØRES

Præmierne uddeles ved juleafslutningen.

Vandrepokalen udsættes til ny sæson.

 

8. SKOTSK

Skotsk bowling afholdes 25/8 og 22/12.

 

9. VENSKABSKAMPE

kan ses på hjemmesiden. Næste kamp er mod Valby 23/10 og vi afholder arrangementet.

 

10. HJEMMESIDEN

Fungerer tilfredsstillende.

 

11. EVENTUELT

Det blev bemærket, at Leif Andersen bisættes i Brøndby Vester Kirke d. 4/9-20.

 

____________________                                       ____________________

Per Lund                                                                 Linda Andersen

____________________                                        ____________________

Lonnie Sieck                                                             Erling Malmberg                                                               

____________________                                       

Jørgen Brusen