Deltagere: Per Lund, Finn Jensen, Lonnie Sieck, Erling Malmberg & Linda Andersen

Afbud: Arne Jespergård

Referent: Linda Andersen

Dagsorden:

 1. Velkommen
 2. Økonomi
 3. Lotteri
 4. Orientering
 5. Generalforsamling
 6. Turneringer internt (pokal, rækker, mesterskaber, røde tal mv)
 7. Kalenderen resten af året
 8. Eventuelt

____________________________________________________________________________________

Velkommen

 • Per bød velkommen.
 • Referatet fra sidste møde blev godkendt.

Økonomi

Intet at bemærke.

Lotteri

Ingen ændringer.

Orientering

 • Per har ikke hørt fra Valby, men vil rykke dem, da vi har aftalt kamp mandag den 1. april.
 • Bowlingforbundet havde møde i onsdags og de går i gang med, at optage pensionist klubber, det vil koste 500 kr. årligt.
  • Der er 165 klubber, som er medlem af Bowlingforbundet.
  • Vi kan få et link fra deres hjemmeside til vores.
  • Vi indkaldes til deres Repræsentantskabsmøde.
  • Der arbejdes på små turneringer i de forskellige Regioner.
  • Medlemskabet tages op på vores Generalforsamling.
 • De skøre kegler vil spille venskabskamp med os. De er ikke interesseret, da de har en del kampe i forvejen.
 • Per har talt med Centrum Bowling, som også holder til i Rødovre og de er interesseret i at spille træningskampe. Per aftaler nærmere med deres formand.
 • Der arbejdes på at få referaterne lagt på hjemmesiden.

Generalforsamling

På valg er:

Erling Malmberg, for 2 år – ønsker genvalg.

Linda Andersen, for 2 år – ønsker genvalg.

Finn Jensen – ønsker ikke genvalg.

Derudover skal der vælges:

 1. Suppleant
 2. Intern revisor
 3. Intern revisor suppleant

Linda har sagt ja til at overtage kasser jobbet.

Turneringer

Der er spillet Pokalturnering og Klubmesterskab.

Kalenderen resten af året

 • Afslutning fredag den 24. maj
 • Sæsonstart tirsdag den 13. august
 • Julefest torsdag den 28. november
 • Centrum Bowl den 6. marts & 6. september 2020

Eventuelt

Intet nyt.

______________________                                  __________________________

Per Lund                                                                  Linda Andersen

_______________________                              ___________________________

                    Finn Jensen                                                            Lonnie Sieck

___________________________            

   ­­­­­­­­­­­­­­­                 Erling Malmberg