Referent: Jørgen Brusen

Dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Konstituering/opgavefordeling
  3. Økonomi - status på overdragelse
  4. Hjemmeside - nyt/status
  5. Lotteri
  6. Sæsonafslutning - mesterskaber mm. - Rødovregård/skotsk bowl
  7. Bowlingforbundet
  8. Venskabsklubber: Centrum Bowling, Roskilde og Valby
  9. Eventuelt.

                            

VELKOMMEN

Per bød velkommen. En særlig velkomst til de 2 nye medlemmer i bestyrelsen: Maria Zarecki og Jørgen Brusen.

Referat fra sidste møde blev godkendt.

KONSTITUERING/OPGAVEFORDELING

Opgavedeling blev således, at Linda og Maria står for hjemmesiden, Lonnie og Erling står for lotteri og Jørgen for sekretæropgaver.

ØKONOMI - STATUS PÅ OVERDRAGELSE

Per redegjorde for økonomien. Klubben har pt. ca. 31.000,- kr. i kassen.

HJEMMESIDE - NYT/STATUS

Den gamle hjemmeside er pt. kommet op at stå.

Den nye hjemmeside kommer forhåbentlig op at stå i løbet af sommeren.

Det blev vendt, om der skal logges ind på den nye hjemmeside. Der var enighed om, at hvis der blev lagt billeder på fra vores fester, så skal der logges ind.

LOTTERI

Lotteriet og priserne bibeholdes som det er nu.

SÆSONAFSLUTNING - MESTERSKABER MM - RØDOVREGÅRD/SKOTSK BOWL

Sæsonen afsluttes med skotsk bowl. 24 m/k´er har tilmeldt sig sæsonafslutningsfesten på Rødovregård. 

BOWLINGFORBUNDET

Vi har meldt os ind i Bowlingforbunder pr. 1/7-2019

.

VENSKABSKLUBBER

Datoerne er aftalt som følger:

Centrum Bowl 13/9,

Roskilde 4/10-2019 (her) og

P K Bowl 1/11-2019 (her).

EVENTUELT

Per udtrykte stor tak til Finn, for det store arbejde han har lagt i klubben gennem mange år.

Der var bred enighed om en erkendtlighed.

Der blev regnet på, hvor mange præmier der skulle indkøbes i forbindelse med afslutningen.

____________________                                       ____________________

Per Lund                                                                 Linda Andersen

____________________                                        ____________________

Maria Zarecki                                                           Lonnie Sieck

____________________                                        ____________________

Erling Malmberg                                                      Jørgen Brusen