Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent – Foreslået uændret
 5. Indkomne forslag – Indmeldelse i Dansk Bowling Forbund
 6. Valg for 2 år:

Kasser – Linda Andersen opstiller

2 Bestyrelsesmedlemmer – Erling Malmberg, genopstiller & Jørgen Brusen, ny valg.

1 Bestyrelsessuppeleant – Maria Zarecki, ny valg

2 Revisorer og 1 Revisorsupplenat.

            Finn Jensen, Nyvalg

            Karin Rønde, genopstiller

            Revisorsuppleant – Karin K. Andersen, ny valg.

 1. Eventuelt

___________________________________________________________________________________

 1. Valg af dirigent
  1. Mogens Voigts blev valgt
 2. Beretning
  1. Per gennemgik beretningen.
  2. Der var ingen indvendinger og den blev godkendt.
 3. Regnskab
  1. Finn spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.
  2. Ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt.
 4. Fastsættelse af kontingent
  1. Kontingentet blev foreslået uændret.
  2. Dette blev vedtaget.
 5. Indkomne forslag
  1. Indmeldelse i Dansk Bowling Forbund - Det koster 500 kr. om året med en del medlemstilbud.
  2. Det blev vedtaget.
 6. Valg for 2 år
  1. Linda Andersen blev valgt.
  2. 2 Bestyrelsesmedlemmer.
  3. Erling Malmberg & Jørgen Brusen blev valgt.
  4. 1 Bestyrelsessuppleant.
  5. Maria Zerecki blev valgt.
  6. 2 Revisorer.
  7. Finn Jensen & Karin Rønde blev valgt.
  8. 1 Revisorsuppeleant.
  9. Karin K. Andersen blev valgt.
 7. Eventuelt
  1. Per takkede for god ro og orden.

________________________                                               __________________________

Dirigent                                                                   Sekretær

Mogens Voigts                                                      Linda Andersen