Deltagere: Per Lund, Lonnie Sieck, Erling Malmberg, Maria Zarecki, Linda Andersen & Jørgen Brusen

Referent: Jørgen Brusen

 

Dagsorden:

  1.  Orientering om World Cup Hallen.
  2.  Økonomi.
  3.  Kuglepenne.
  4.  Lotteri.
  5.  Dansk Bowlingforbund.
  6.  Venskabskampe:   Valby

                                    Roskilde

                                    Centrum Bowling.

  1.  Julefrokost.

      Sæsonafslutning.

  1.  Hjemmeside.
  2.  Evt.

 

ORIENTGERING OM WORLD CUP HALLEN

WCH afholder repræsentantskabsmøde 30. oktober 2019.

 

ØKONOMI

Kasseren fremlagde og gennemgik klubbens regnskab. Ingen havde bemærkninger hertil.

 

KUGLEPENNE

Formanden havde fået et godt tilbud på en kvalitetskuglepen med påskriften "De Glade Bowlere" Hvis vi indkøbte 50 stk., fik vi yderligere 50 stk. gratis. 

Det er meningen, at de skal bruges som gaver m.m. Bestyrelsen fandt, at der var økonomi til det og at det var en god ide. Det blev besluttet, at formanden skulle gå videre med det. 

 

LOTTERI

Lotteriet fortsætter uændret.

 

DANSK BOWLINGFORBUND

Formanden er blevet indkaldt til møde i Dansk Bowlingforbund vedr. evt. senior konsulent

 

VENSKABSKLUBBER

Valby: Formanden havde ikke hørt fra Valby vedr. venskabskampen 1. november. Han vil tage kontakt til dem snarest.

           Næste kamp mod Valby foreslås afholdt primo marts 2020.

Roskilde: Kamp 31. januar 2020.

Centrum Bowling: Kamp 3. april 2020.

 

JULEFROKOST

Julefrokosten er sat til 28. november 2019. Vi vil selv prøve at stå for sild denne gang, ligesom det blev foreslået at købe smørrebrød et andet sted end sidst.

Julefrokosten næste år vil blive afholdt 26. november 2020, hvis lokalet er ledigt.

 

HJEMMESIDEN

Hjemmesiden (forsiden) ændres en smule, således at der bliver plads til begivenheder eller anden vigtig information.

 

EVENTUELT

Næste møde 25. februar 2020 kl. 11.30

 

____________________                                       ____________________

Per Lund                                                                 Linda Andersen

____________________                                        ____________________

Lonnie Sieck                                                             Erling Malmberg                                                               

____________________                                       

Jørgen Brusen