Dagsorden:

1.   Orientering fra formanden

2.   Økonomi.

3.   Lotteri

4.   Skotsk bowl

5.   Venskabskampe

6.   Hjemmesiden

7.   Generalforsamling

8.   Sæsonafslutning

9.   Evt./Næste møde

 

ORIENTERING

Per var til møde i Bowling forbundet i går den 24/2. De arbejder på at udvide medlemsskaren for Seniorer (pt. er der 3 seniorklubber).

De vil prøve at afholde 2 turneringer om året (1 forår og 1 efterår, i vores Region)

Vi har 1 plads i deres Repræsentantskab.

Overvejer at sætte annonce i Rødovreavisen i august og håbe på vi derigennem kan få flere medlemmer.

 

ØKONOMI

Vi arbejder på at tage et nyt regnskabssystem i brug i år.

Per vil kontakte Brøndby Kommune og høre om de vil yde et tilskud til vores forening (vi har 8 medlemmer fra Brøndby Kommune).

 

LOTTERI

Ingen ændringer

 

SKOTSK BOWL

3. marts 2020

26. maj 2020

 

VENSKABSKLUBBER

9. marts i Valby

3. april Centrum  Bowl

25. september i Roskilde

 

HJEMMESIDEN

Vi vil rigtig gerne have lidt mere focus på vores hjemmeside.

Det ser ikke ud til, at f.eks. kalenderen bliver brugt.

Vi vil opfordre vores medlemmer til, at bruge den noget mere.

Linda opfordrer efter træning i dag.

 

GENERALFORSAMLING

21. april kl. 15.15.

 

På valg er:

Formand Per L. Sørensen (for 2 år)

Lonnie Sieck (for 2 år)

Maria Zarecki (Suppleant)

 

SÆSONAFSLUTNING

29. maj kl. 12.30 på Rødovregård.

Vi bestiller smørrebrød og leverer selv sild og ost med tilbehør.

 

EVENTUELT

Næste møde 12. maj 2020 kl. 11.30.

____________________                                       ____________________

Per Lund                                                                 Linda Andersen

____________________                                        ____________________

Lonnie Sieck                                                             Erling Malmberg                                                               

____________________                                       

Jørgen Brusen