Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Beretning
 • Regnskab
 • Fastsættelse af kontingent – Foreslået uændret
 • Indkomne forslag
 • Valg for 2 år:
  • Formand Per L. Sørensen – Genopstiller
  • Bestyrelsesmedlem Lonnie Sieck - Genopstiller

Valg for 1 år:

 • Bestyrelsessuppleant
 • Revisorer og 1 Revisorssuppleant.

         

 • Eventuelt

_____________________________________________________________________

 • Valg af dirigent
  • Per L. Sørensen blev valgt
 • Beretning
  • Per gennemgik beretningen.
  • Der var ingen indvendinger og den blev godkendt.
 • Regnskab
  • Linda fremlagde og gennemgik regnskabet
   • Vi havde haft lidt underskud på arrangementer.
   • Der var lidt høje bankomkostninger i forbindelse med skift af kasserer.
  • Ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt.
 • Fastsættelse af kontingent
  • Kontingentet blev foreslået uændret.
  • Dette blev vedtaget.
 • Indkomne forslag
  • Ingen indkomne forslag
 • Valg for 2 år
  • Per L. Sørensen - blev genvalgt.
  • 1 Bestyrelsesmedlemmer.
  • Lonnie Sieck – blev genvalgt
  • 1 Bestyrelsessuppleant.
  • Maria Zarecki - blev valgt.
  • 2 Revisorer.
  • Karin R. Nielsen & Karin K. Andersenblev  – blev valgt.
  • 1 Revisorsuppeleant.
  • Finn Jensen - blev valgt.
 • Eventuelt
  • Per takkede for god ro og orden.

________________________                                    __________________________

Dirigent                                                    Referent

Per L. sørensen                                             Jørgen Brusen