Kamp mod seniorBowl den 31/1-2020

Samlet: 24 spiller Kegler: 9372 Snit: 390,79----- DGB: 21 spillere Kegler: 7713 Snit: 385,69

 

Kamp mod SeniorBowl den 4/10-2019

Samlet: 21 spillere Kegler: 8503 Snit:404,90----- DGB: 17 spillere Kegler: 6813 Snit: 400,76

 

Kamp mod SeniorBowl den 1/2-2019

Samlet: 22 Spillere Kegler:8311 Snit:377,77-----DGB--Samlet:18 Spillere Kegler:6900 Snit:383,33

 

Kamp mod SeniorBowl den 5/10-2018

Samlet: 22 Spillere Kegler:9583 Snit:434,68-----DGB--Samlet:17 Spillere Kegler:6825 Snit:401,47

 

Kamp mod SeniorBowl den 26/1-2018

Samlet: 19 Spillere Kegler:7276 Snit:382,9-----DGB--Samlet: 21Spillere Kegler:8098 Snit:385,6

 

Kamp mod SeniorBowl den 6/10-2017

Samlet: 21 Spillere Kegler:8718 Snit:415,14-----DGB--Samlet: 18Spillere Kegler:7127 Snit:395,94

Kamp mod SeniorBowl den 27/1-2017

Samlet: 15 Spillere Kegler:5545 Snit:369,6-----DGB--Samlet: 15 Spillere Kegler:5726 Snit:381,7

Kamp mod SeniorBowl den 7/10-2016

Samlet: 23 Spillere Kegler:9024 Snit:392,35-----DGB--Samlet: 17 Spillere Kegler:6975 Snit:410,29

Kamp mod SeniorBowl den 29/1-2016

Samlet: 25 Spillere Kegler:9784 Snit:391,31-----DGB--Samlet: 22 Spillere Kegler:8708 Snit:395,82

Kamp mod SeniorBowl den 30/1-2015

Samlet:22 Spillere Kegler:9766Snit:387,2---DGB--Samlet:22 SpillereKegler:7486Snit:394,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamp mod SeniorBowl den 4/11-2011

Samlet:34 SpillereKegler:13838.Snit:407,0---DGB---Samlet:21 SpillereKegler:8801Snit:419,10

Kamp mod SeniorBowl den 3/2-2012

Samlet: 30 SpillereKegler:11524.Snit:384,13----DGB--Samlet:24 SpillereKegler:9674Snit:403,08

Kamp mod SeniorBowl den 21/9-2012

Samlet:22 SpillereKegler:13031.Snit:394,88----DGB--Samlet:22 SpillereKegler:9102Snit:433,43

Kamp mod SeniorBowl den 1/2-2013

Samlet:22 SpillereKegler:11893.Snit:383,65----DGB--Samlet:22 SpillereKegler:10045Snit:401,80

Kamp mod SeniorBowl den 20/9-2013

Samlet:22 SpillereKegler:9963.Snit:415,13---DGB--Samlet:22 SpillereKegler:8635Snit:431,75

Kamp mod SeniorBowl den 31/1-2014

Samlet:22 SpillereKegler:13401.Snit:394,15----DGB--Samlet:22 SpillereKegler:10933Snit:404,93

Kamp mod SeniorBowl den 19/9-2014

Samlet:22 SpillereKegler:8951.Snit:389,17----DGB--Samlet:22 SpillereKegler:6877Snit:404,53

Kamp mod SeniorBowl den 30/1-2015

Samlet:22 Spillere Kegler:9766Snit:387,2---DGB--Samlet:22 SpillereKegler:7486Snit:394,0

Kamp mod SeniorBowl den 29/1-2016

Samlet: 25 Spillere Kegler:9784 Snit:391,31-----DGB--Samlet: 22 Spillere Kegler:8708 Snit:395,82

Kamp mod SeniorBowl den 7/10-2016

Samlet: 23 Spillere Kegler:9024 Snit:392,35-----DGB--Samlet: 17 Spillere Kegler:6975 Snit:410,29

Kamp mod SeniorBowl den 27/1-2017

Samlet: 15 Spillere Kegler:5545 Snit:369,6-----DGB--Samlet: 15 Spillere Kegler:5726 Snit:381,7

Kamp mod SeniorBowl den 6/10-2017

Samlet: 21 Spillere Kegler:8718 Snit:415,14-----DGB--Samlet: 18Spillere Kegler:7127 Snit:395,94